Logo Doryn Ppoz przeglady systemy detekcji gazu
ikona przeglady systemy detekcji gazu

Robert Doryn

Serwis detektorów GAZEX i innych systemów detekcji gazów, konserwacja

Zajmujemy się przeglądami i konserwacją detektorów gazu w kotłowniach oraz garażach. Przeprowadzamy skrupulatne przeglądy techniczne, kalibrację detektorów marki GAZEX, AERECO, HEKATO oraz innych. Systemy detekcji gazów zabezpieczają przed wybuchem i są zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych. Przeglądy techniczne i konserwacja powinny się odbywać w okresach wskazanych przez producenta urządzenia, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Kalibrację detektorów gazu należy wykonać raz na 3 lata. W niektórych przypadkach, na przykład kiedy detektor był poddany ekspozycji o dużym stężeniu, kalibracja detektorów odbywa się częściej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z serwisem detektorów, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Zadbaj o pełne bezpieczeństwo i nie daj się zaskoczyć

Bezpieczeństwo Twoje i osób przebywających w obiekcie, gdzie występuje ryzyko emisji gazów toksycznych - trujących lub duszących, wybuchu gazu palnego lub pożaru, zależy od sprawnego działania instalacji systemu detekcji gazów.

Zadaniem systemów detekcji jest wykrycie zagrożenia i przesłanie sygnału o jego zaistnieniu. Pracują one w trybie czuwania. Należy pamiętać, że w przypadku detektorów gazu usterki nie są widoczne od razu, tak jak ma to miejsce np. w przypadku instalacji elektrycznej. Skoro ewentualnej awarii nie widać (np. gaz jest bezwonny, niewidoczny), to bez regularnych przeglądów, narażamy się na niebezpieczeństwo. Tym samym, dopiero podczas wystąpienia zagrożenia okazuje się, że system nie zadziałał prawidłowo.

Dlatego tak ważne, jest, żeby przeglądy techniczne systemów detekcji gazów były przeprowadzane przez rzetelnych specjalistów, dokładnie i prawidłowo.

Jedno ze zdjęć przeglady systemy detekcji gazu

Oferta naszych usług

Przeglądy detektorów gazów toksycznych i wybuchowych

Przeprowadzamy przeglądy techniczne detektorów metanu, tlenku węgla i przeglądy detektorów CO/głowic LPG. Prawidłowo funkcjonujące systemy detekcji gazów kontrolują stężenie niebezpiecznych substancji (tlenek węgla, metan, CO, LPG). Proponujemy dokładną kontrolę urządzeń wchodzących w skład systemu wykrywania gazu. Sprawdzenie polega na przeglądzie poniższych urządzeń:

  1. Moduł sterujący czyli centrala, do której są podłączone detektory. Może sterować nie tylko samym detektorem zainstalowanym w obiekcie, ale także zaworem odcinającym.

  2. Sensor gazu - serce detektora, które reaguje na pojawienie się gazu. Musi prawidłowo wykrywać gaz i przetwarzać informację o jego ilości. Dzięki temu wykrycie niebezpiecznych stężeń gazów, uruchamia sygnalizację alarmową.

  3. Zawór odcinający - jego zadaniem jest zamknięcie dopływu gazu, kiedy system wykryje niekontrolowany wyciek

  4. Sygnalizator akustyczno - świetlny (akustyczno - optyczny) komunikuje stany alarmowe, jeśli występuje niedopuszczalny poziom stężenia gazu; może znajdować się na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Podczas przeglądu z najwyższą skrupulatnością sprawdzamy wszystkie urządzenia.

Kalibracja detektorów gazu

Usługa kalibracji detektorów gazu (wzorcowanie) to zespół czynności polegających na porównaniu wskazań kontrolowanego detektora do wartości wskazanych przez wzorzec pomiaru. Ustalenie relacji jest niezbędnym działaniem, dzięki któremu systemy detekcji gazów mogą pracować w prawidłowy sposób.

W trakcie pracy sensor (czujnik) traci swoją czułość albo może stawać się zbyt czuły. W związku z tym układ pomiarowy detektora nie pracuje prawidłowo.

Zaleca się przeprowadzanie kalibracji raz na 6-36 miesięcy, w zależności od typu urządzenia. Może zaistnieć sytuacja, że system detekcji gazów został uszkodzony mieszanką gazów o zbyt wysokim stężeniu, wówczas kalibrację należy przeprowadzić natychmiast Przyczyną takiej sytuacji najczęściej jest niewłaściwie przeprowadzony przegląd.

Adjustacja - wykonujemy także regulację odpowiedzi detektora.

Serwis i kalibracja detektorów GAZEX

Kalibracja detektorów Gazex to takie ustawienie detektora, aby wykrywał dany gaz na prawidłowym poziomie. Rozkalibrowany detektor może powodować fałszywe alarmy lub reagować zbyt późno, co z kolei może doprowadzić do wypadku. Serwis GAZEX powinien się odbywać co 3 miesiące.

Krok po kroku sprawdzamy każdy element detektorów GAZEX zgodnie z obowiązującymi normami.

Kontrola detektorów HEKATO

Wśród naszych usług oferujemy także serwis HEKATO. Marka cały czas rozwija swoje systemy detekcji gazów m.in. metanu. Sprawia to, że w bardzo wielu obiektach możemy znaleźć właśnie detektory marki HEKATO. Jeśli chcesz zlecić przeglądy techniczne i kalibrację systemu HEKATO, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Sprawdzenie detektorów AERECO

Zajmujemy się również kontrolą detektorów marki AERECO, która funkcjonuje na rynku około 40 lat. Zyskała dużą popularność w naszym kraju, a my mamy doświadczenie i kompetencje, żeby przeprowadzać serwis AERECO.

Serwis instalacji spalin w garażach

Nadmiar spalin w garażu lub wyciek gazu niosą za sobą poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi w nim przebywających. Systemy detekcji gazów toksycznych i wybuchowych są niezbędne w tego typu obiektach. Reagują na podwyższone stężenia gazów i pozwalają na szybkie podjęcie działań w celu zniwelowania zagrożenia. Dbamy o stan detektorów w garażach, a tym samym o bezpieczeństwo ludzi oraz mienia.

Warto wiedzieć, że garaże z podłogą poniżej poziomu terenu, w których pozwala się na parkowanie samochodów zasilanych gazem, powinny być wyposażone w detektory gazu propanu-butanu (LPG) i wentylację uruchamianą przez system detekcji gazu.

System detekcji gazu w kotłowni

Systemy detekcji gazów w kotłowniach mają gwarantować ochronę przed wybuchami gazów palnych oraz przed ulatnianiem się gazów toksycznych i trujących. W przypadku wycieku, centrala automatycznie odcina dopływ gazu do obiektu. Prawidłowa kalibracja detektorów w kotłowniach jest niezwykle istotna

Kiedy wymagane jest stosowanie systemów detekcji gazów? Podstawy prawne

Jedno ze zdjęć przeglady systemy detekcji gazu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w kotłowniach oraz pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia grzewcze zasilane gazem o łącznej mocy nominalnej powyżej 60 kW a także w halach garażowych powyżej 10 stanowisk wskazuje, że wymagane jest stosowanie w nich systemów detekcji gazów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami systemy zabezpieczające obiekty przed wybuchem są zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych. Zaliczają się do nich systemy detekcji gazów w kotłowniach oraz w obiektach wyposażonych w instalację gazową, systemy detekcji gazów wybuchowych w halach garażowych, w stacjach kontroli pojazdów i innych obiektach przemysłowych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Powiązaną regulacją prawną jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. W rozporządzeniu możemy przeczytać, że:

§ 2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
9) urządzeniach przeciwpożarowych – należy przez to rozumieć (...), urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, (...).

Systemy detekcji gazów są rodzajem urządzeń zabezpieczających przed wybuchem, jednak nie dotyczy to wszystkich systemów.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów mówi o systemach detekcji gazów, które zabezpieczają przed wybuchem. Są to np.:

  1. system detekcji LPG w hali garażowej,

  2. system detekcji metanu w kotłowni, odcinający gaz przy pomocy zaworu elektromagnetycznego,

  3. system detekcji amoniaku dający informację o stężeniach wybuchowych i odcinający dopływ za pomocą zaworu,

  4. system detekcji wodoru w ładowni, dający informację o stężeniach wybuchowych, a także załączający wentylację albo wyłączający dalsze ładowanie.

Kontakt

Chcesz skorzystać z naszych usług lub masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Email: dorynppoz@gmail.com

Numer telefonu: +48 502-607-653

Godziny pracy: 8:00 - 20:00

Zdjęcia Pani z telefonem w tle kontaktu