Logo Doryn Ppoz nadzór ppoz
Ikonka nadzór ppoz

Robert Doryn

Specjalista ppoż. (inspektor ppoż.) w Twojej firmie!

Oferujemy Twojej firmie wygodną formę stałej współpracy. Teraz możesz powierzyć całą obsługę przeciwpożarową specjalistom z firmy zewnętrznej, czyli nam. Współpraca z odpowiednio wykształconym, doświadczonym i wysoce zaangażowanym specjalistą ochrony przeciwpożarowej, daje gwarancję zabezpieczenia działalności przed ryzykiem powstania pożaru.

Nasz specjalista (inspektor ppoż.) będzie zajmował się bezpieczeństwem Twoich budynków, innych obiektów budowlanych czy terenów w sposób kompleksowy, sumienny i skrupulatny. Nie będziesz musiał szukać dyspozycyjnych specjalistów w ważnych dla Ciebie terminach. Określamy warunki i zakres współpracy, a następnie realizujemy je zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Z kim współpracujemy?

Do współpracy zapraszamy wszystkich właścicieli, zarządców firm, instytucji, szkół, zakładów przemysłowych, magazynów, zakładów produkcyjnych, hal oraz właścicieli wszystkich innych obiektów, którzy potrzebują profesjonalnych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Usługi inspektora ppoż. - poznaj nasze kwalifikacje

Nasza kadra to specjaliści ppoż. – absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. SGSP przygotowuje wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej. Systematycznie aktualizujemy naszą wiedzę, korzystając z licznych szkoleń i kursów.

Wybierając współpracę z nami, masz pewność, że pracują dla Ciebie osoby o najwyższych kwalifikacjach w zakresie ochrony ppoż.

Usługi naszego inspektora ppoż. w Twojej firmie zagwarantują najwyższą jakość świadczonych usług, precyzyjną weryfikację zgodności warunków z przepisami i monitoring nieprawidłowości, które należy zniwelować. Dzięki temu Twoja firma będzie funkcjonować w 100% zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, zapewniać bezpieczeństwo ludzi i mienia, a także będzie przygotowana na wszelkie kontrole.

Jedno ze zdjęć nadzór ppoz

Obowiązki inspektora ppoż. w Twoim przedsiębiorstwie

Zakres prac, do których posiadamy niezbędne uprawnienia, jest bardzo szeroki. Poniżej prezentujemy kilka ważnych zadań, które może wykonywać nasz specjalista ds. ochrony ppoż. w Twojej firmie.

Nadzór specjalisty nad dokumentacją przeciwpożarową

Dbamy o prowadzenie stosownej dokumentacji przeciwpożarowej. Umożliwia to skuteczne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a także ułatwia przeprowadzenie kontroli oraz przeglądów zgodności z przepisami prawa. Dokumentacja przeciwpożarowa to między innymi: instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacji, raporty z przeglądów i kontroli stanu technicznego urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, protokoły z przeprowadzonych ćwiczeń oraz szkoleń z zakresu ochrony ppoż. czy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych przechowywanych w obiekcie. Dokonujemy oceny zagrożenia wybuchem oraz sporządzamy dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem i operaty przeciwpożarowe.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Ważnym elementem dokumentacji ppoż. jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, którą możemy dla Ciebie opracować, a następnie aktualizować (jeśli Twój budynek wymaga jej posiadania). W przygotowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego niezwykle istotne jest przestrzeganie wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prawidłowo sporządzony dokument pozwala realizować obowiązki pracodawców wynikające z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.

Opracowanie planów ewakuacyjnych

Opracowanie planów ewakuacyjnych wiąże się z oceną warunków i ryzyka ewakuacyjnego, a także z wyborem odpowiednich dróg ewakuacyjnych i punktów zbiórki w przypadku, gdy wystąpi zagrożenie pożarowe. Po opracowaniu planu ewakuacji, specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej wdraża plan w życie i przeprowadza weryfikację skuteczności.

Przeglądy i konserwacje podręcznego sprzętu gaśniczego

Specjalista ds. ochrony ppoż. w Twojej firmie zadba o prawidłowe oznakowanie sprzętów, a także zajmie się niezbędnymi przeglądami oraz konserwacją. Urządzenia ppoż. wymagają regularnych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z obowiązującym prawem. Inspektor ppoż. będzie wykonywał oględziny gaśnic w odpowiednich terminach, a także przygotuje stosowne protokoły do dokumentacji ppoż.

Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Przeglądy hydrantów muszą być wykonywane minimum raz w roku. Inspektor ppoż. w Twojej firmie zadba o terminowość, dokładność i rzetelność niezbędnych przeglądów. Oprócz przeglądów technicznych, ważne jest regularne przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, które również realizujemy dla naszych klientów.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Nasze szkolenia są prowadzone ciekawie i zapoznają uczestników z potencjalnymi zagrożeniami oraz uczą podejmowania działań związanych z ochroną ppoż. Zakres i formę szkolenia określa się już w instrukcji bezpieczeństwa. Jeśli budynek nie wymaga posiadania instrukcji, możemy opracować dostosowany do działalności firmy program szkoleń przeciwpożarowych.

Prowadzimy szkolenia ppoż., które są w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa: szkolenia wstępne, okresowe i specjalistyczne. Specjalista ppoż. przeprowadza także w Twojej firmie ćwiczenia ewakuacyjne.

Postaw na doradztwo na najwyższym poziomie!

Zajmujemy się organizacją ochrony ppoż. i doradzamy w zakresie wyposażenia budynku. Inspektor ppoż. bada warunki panujące w budynku i przeprowadza analizę ryzyka pożarowego. Na tej podstawie określa, jakie wyposażenie jest niezbędne dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa. Doradztwo może dotyczyć gaśnic, hydrantów, systemów sygnalizacji pożarowej, alarmowej, gaśniczej czy wskazania miejsc do magazynowania materiałów łatwopalnych oraz pożarowo niebezpiecznych. Możemy zająć się także dostawą i odpowiednim rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego.

Współpraca z organami zewnętrznymi w ramach bezpieczeństwa ppoż.

Stanowisko specjalisty ppoż. pozwala na współpracę z takimi organami, jak straż pożarna, inspektoraty nadzoru budowlanego, urzędy miast i gmin oraz inne służby ratownicze, np. policja, pogotowie ratunkowe. Współdziałanie z organami zewnętrznymi pozwala zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i lepszą koordynację działań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Przeprowadzamy audyty przeciwpożarowe przygotowujące obiekt czy firmę do odpowiedniego funkcjonowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Po dokonanym audycie firma będzie gotowa na czynności kontrolno – rozpoznawcze przeprowadzane przez organy Państwowej Straży Pożarnej. Doradzamy pracodawcom w kwestiach dotyczących przestrzegania przepisów i wymagań przeciwpożarowych. Weryfikujemy i oceniamy zgodność rozwiązań zastosowanych w obiekcie budowlanym i analogiczność wykonania obiektu z przepisami i projektem budowlanym.

Odbiory budynków

Specjalista ppoż. przeprowadza szczegółową weryfikację zgodności budynku z wymaganiami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Analizuje dokumentację, ocenia poziom ryzyka pożarowego, weryfikuje przystawalność wykonania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych do projektów. Sprawdza także warunki ochrony przed pożarem, weryfikując np. odpowiednią ilość i umiejscowienie gaśnic, dróg ewakuacyjnych czy hydrantów. Przygotowujemy również obiekty oddawane do użytku.

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej - uprawnienia inspektora ppoż. i podstawa prawna

Jedno ze zdjęć nadzór ppoz

Podstawowy dokument regulujący kwestie ochrony przeciwpożarowej to Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku. Ustawa określa różnice w uprawnieniach, które posiada inspektor ppoż. i specjalista ppoż. Warto wiedzieć, że każdy inspektor ppoż. ma obowiązek przedstawienia dokumentu, który potwierdza udział w szkoleniach i nabyte uprawnienia.

Inspektor ppoż. uprawniony jest wyłącznie do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które odnoszą się do obowiązków władającego budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Specjalista ppoż poza uprawnieniami, które znajdują się w zakresie kompetencji inspektorów ppoż., posiada kwalifikacje wzbogacone o możliwość wykonywania czynności obejmujących wszystkie obszary organizacji ochrony przeciwpożarowej, np. organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy, powiatu czy województwa.

Należy zauważyć, iż uprawnienia ppoż. posiadają także absolwenci szkół strażackich. Osoby, które ukończyły Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie lub Poznaniu albo Centralną Szkołę PSP w Częstochowie, posiadają tytuł technika pożarnictwa i uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej równe inspektorowi ochrony przeciwpożarowej. Absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie posiadają tytuł inżyniera pożarnictwa i uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej równe specjaliście ochrony przeciwpożarowej. Warto wspomnieć, że nauka w szkołach strażackich trwa znacznie dłużej, więc i wiedza osób, które je ukończyły, jest zdecydowanie obszerniejsza. Ponadto, absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej posiadają wiele różnorodnych uprawnień wynikających z innych przepisów.

Nasi specjaliści są absolwentami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Specjalista ppoż. w Twojej firmie - indywidualne podejście do każdego klienta

Jeśli chcesz zlecić zewnętrznej firmie wszystkie czynności związane z ochroną przeciwpożarową, zapraszamy do kontaktu. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta. Posiadamy umiejętność wyciągania wniosków i jesteśmy w stanie rozwiązać nawet niestandardowe problemy. Potrzebujesz rzetelnego inspektora ppoż. w swoim zakładzie produkcyjnym, przemysłowym, magazynie, hali czy obiekcie biurowym? Postaw na prawdziwych specjalistów ochrony ppoż. i wybierz współpracę z naszą firmą!

Kontakt

Chcesz skorzystać z naszych usług lub masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Email: dorynppoz@gmail.com

Numer telefonu: +48 502-607-653

Godziny pracy: 8:00 - 20:00

Zdjęcie Pani z telefonem w tle kontaktu