Logo Doryn Ppoz operat przeciwpożarowy
ikonka operat przeciwpożarowy

Robert Doryn

Operat przeciwpożarowy - niezbędny dla Twojego bezpieczeństwa

Prowadzisz działalność i chcesz uzyskać zezwolenie na magazynowanie odpadów? Operat przeciwpożarowy to dokument, który zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, części obiektu albo innego miejsca, gdzie magazynowane są odpady.

Co możemy Ci zaoferować?

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym opracowaniem operatów przeciwpożarowych. Jeśli chcesz ubiegać się o zezwolenie na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów lub na wytwarzanie odpadów, potrzebujesz skrupulatnie sporządzonego dokumentu, który będzie stanowić zabezpieczenie na wypadek powstania pożaru.

Zdjęcie operat przeciwpożarowy

Dlaczego warto zamówić u nas operat przeciwpożarowy? Korzyści dla Ciebie i Twojej firmy

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, a sumienność i skrupulatność to nasza dewiza. Od lat zajmujemy się przygotowaniem operatów przeciwpożarowych dla miejsc, w których składowane są odpady. To doświadczenie jest niezbędne, gdy w grę wchodzi mnogość przepisów i możliwych sytuacji.

Co dokładnie zyskasz?

 1. W razie jakichkolwiek problemów, masz zapewnione fachowe doradztwo i wsparcie. Mamy bardzo duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje, żeby przygotować operat przeciwpożarowy zgodnie z obowiązującymi normami.

 2. Po wykonaniu operatu, otrzymasz projekt dokumentu do wglądu. Dzięki temu zyskasz możliwość zgłoszenia swoich uwag.

 3. Po finalizacji operatu, zostanie on uzgodniony z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej. Będziemy reprezentować Cię przed Komendantem Miejskim (Powiatowym) PSP.

 4. Nasza firma oferuje Ci wsparcie w przygotowaniu do kontroli, która ma odbyć się przed uzyskaniem zezwolenia lub pozwolenia na gospodarowanie odpadami.

 5. Nasza współpraca nie musi kończyć się na tym etapie - jeśli zechcesz, pomożemy Ci w realizacji wymagań przedstawionych w operacie przeciwpożarowym (jeśli coś wymaga poprawy).

Podstawa prawna

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przedsiębiorstwa zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów są zobowiązane do posiadania operatów przeciwpożarowych. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców ubiegających się o wymienione na początku zezwolenie.

Zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów w sposób bezpieczny

Gospodarowanie odpadami, a w szczególności odpadami palnymi, wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa pożarowego. Brak dbałości w tej sprawie może doprowadzić do zdarzeń, których następstwem mogą być poważne szkody.

Instalacje, obiekty budowlane, a także inne miejsca, w których znajdują się odpady muszą być zaprojektowane w taki sposób, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru. Jeśli pożar się pojawi, miejsca magazynowania odpadów muszą zapewnić ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu oraz ognia. Dla bezpieczeństwa niezbędna jest również możliwość ewakuacji i jak najdłuższe zachowanie nośności konstrukcji.

Uwzględniając wszystkie przepisy i wymagania, tworzymy operat przeciwpożarowy, który zawiera wszelkie niezbędne informacje ochrony przeciwpożarowej, a tym samym pozwala na zachowanie spokoju i bezpieczeństwa.

Kto może sporządzić operat przeciwpożarowy?

Operat ppoż. może być sporządzony tylko i wyłącznie przez uprawnione do tego osoby. Jeśli organ wydający zezwolenie to starosta, operat przeciwpożarowy może być sporządzony przez:

 1. rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

 2. osobę posiadającą tytuł inżyniera pożarnictwa,

 3. osobę, która ukończyła studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa o specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

W przypadku, gdy organem wydającym zezwolenie jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska, operat przeciwpożarowy może zostać sporządzony tylko przez wspomnianego powyżej rzeczoznawcę.

Co dokładnie zawiera operat przeciwpożarowy?

W skład operatu przeciwpożarowego wchodzi szereg różnych informacji m.in.:

 1. informacje dotyczące właściciela i użytkownika obiektu, terenu, gdzie będą magazynowane, przetwarzane, składowane odpady (wymagane jest dołączenie do operatu danych z aktualnego KRSu lub innego wiążącego dokumentu),

 2. dane osoby przygotowującej operat przeciwpożarowy wraz z uwzględnieniem jej kwalifikacji,

 3. rodzaj i masę odpadów, a także miejsce ich przetwarzania i magazynowania,

 4. określenie ilości odpadów niebezpiecznych,

 5. dane dotyczące budynku np. powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji, odległość od otaczających budynków, klasa odporności pożarowej budynku czy też podział obiektu na strefy pożarowe,

 6. przewidywaną wielkość gęstości obciążenia ogniowego,

 7. parametry pożarowe substancji palnych,

 8. ocenę zagrożenia wybuchem, sposoby postępowania na wypadek pożaru, warunki ewakuacji i oznakowanie,

 9. dobór urządzeń przeciwpożarowych w budynku, drogi pożarowe czy też zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożarów,

 10. opinię osoby wydającej operat przeciwpożarowy na temat instalacji, obiektu, części lub innego miejsca magazynowania odpadów, ich zbierania i przetwarzania, która potwierdza spełnienie niezbędnych wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej.

Odpady - rodzaje i postępowanie

Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe i konieczność opracowania operatu przeciwpożarowego odpady możemy podzielić na dwie grupy:

 1. palne (np. tworzywa sztuczne, drewno, papier, masy bitumiczne, ciecze palne),

 2. niepalne (np. stal, kruszywa mineralne, ceramika, szkło).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, dotyczy:

 1. wszystkich odpadów palnych wymienionych w tym rozporządzeniu (odpady stałe, ciecze i gazy), które na podstawie wiedzy technicznej i doświadczeń życiowych mogą się spalać. Do tej grupy odpadów należy zaliczyć materiały, które są zdolne do generowania ciepła spalania i tym samym do zwiększania mocy pożaru.

 2. odpadów palnych za wyjątkiem wymienionych w ustawie o odpadach art. 3 ust. 3a, 3.b i 3.c - są to odpady niepalne.

W naszej pracy zajmujemy się analizą pomieszczeń oraz terenów magazynowania odpadów, jak również ekspertyzą gromadzonych odpadów. Wiemy jak postępować nawet w trudnych przypadkach i jak rozwiązywać problemy naszych klientów.

Jedno ze zdjęć operat przeciwpożarowy

Warunki ochrony przeciwpożarowej i wydanie zezwolenia

Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, uwzględniając warunki ochrony przeciwpożarowej, może wyrazić zgodę na magazynowanie odpadów, wyrazić zgodę pod pewnymi dodatkowymi warunkami lub nie wyrazić takiej zgody.

Z nami unikniesz sytuacji, w której dostaniesz decyzję odmowną. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej kompleksowej oferty.

Kontakt

Chcesz skorzystać z naszych usług lub masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Email: dorynppoz@gmail.com

Numer telefonu: +48 502-607-653

Godziny pracy: 8:00 - 20:00

Zdjęcie Pani z telefonem w tle kontaktu