Nasza oferta

Nasza praca, Twój spokój

Pełne bezpieczeństwo Twojego budynku to cel naszych działań. Jeśli szukasz specjalisty ppoż. do swojej firmy, jesteś w dobrym miejscu.

Przygotowujemy budynki do odbiorów, wykonujemy audyty przeciwpożarowe, przeglądy systemów oddymiania, przeglądy i serwis systemów detekcji gazu, badanie wydajności hydrantów, prowadzimy szkolenia przeciwpożarowe, przygotowujemy odpowiednią dokumentację dla obiektów, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, operaty przeciwpożarowe, wyposażamy obiekty w gaśnice i wiele więcej.

ikonka doryn ppoż z usłóg  hydranty przegląd badanie wydajności hydrantów

Hydranty, przegląd,
badanie wydajności

Sprawdzenie wydajności hydrantów poprzez przegląd i badanie ich funkcjonowania.

ikonka doryn ppoż z usłóg  przegląd legalizacja gaśnic

Gaśnice,
przegląd i konserwacja

Przegląd i konserwacja gaśnic w celu zapewnienia ich sprawności i skuteczności gaśniczej.

ikonka doryn ppoż z usłóg  Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - wykonanie

Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w oparciu o przepisy i ocenę zagrożeń pożarowych.

ikonka doryn ppoż z usłóg  systemy detekcji gazu przeglądy

Systemy detekcji gazu - przeglądy

Przeglądy systemów detekcji gazu w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania i skuteczności.

ikonka doryn ppoż z usłóg szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia
przeciwpożarowe

Szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników w celu zapobiegania pożarom i umiejętnego reagowania w razie ich wystąpienia.

ikonka doryn ppoż z usłóg  Systemy oddymiania przeglądy

Systemy oddymiania - przeglądy

Przeglądy systemów oddymiania w celu zapewnienia ich poprawnej pracy w przypadku pożaru lub innych zagrożeń.

ikonka doryn ppoż z usłóg Oświetlenie awaryjne przeglądy

Oświetlenie awaryjne - przeglądy

Przeglądy oświetlenia awaryjnego w celu zapewnienia właściwego oświetlenia i oznakowania ewakuacyjnego w sytuacjach kryzysowych.

ikonka doryn ppoż z usłóg  operat przeciwpożarowy

Operat
przeciwpożarowy

Dokument określający działania przeciwpożarowe dla danego obiektu, uwzględniający ocenę ryzyka i dostępne środki ochrony.

ikonka doryn ppoż z usłóg  Stały nadzór nad obiektem

Stały nadzór nad obiektem, firmą

Stały nadzór nad obiektem lub firmą w celu zapobiegania zagrożeniom i wczesnego wykrywania ewentualnych nieprawidłowości.

Kontakt

Chcesz skorzystać z naszych usług lub masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Email: dorynppoz@gmail.com

Numer telefonu: +48 502-607-653

Godziny pracy: 8:00 - 20:00

Zdjęcie w tle kontaktu na podstronie oferta doryn ppoz