Cennik

Zapoznaj się z naszymi cenami

Zdjęcie Roberta Doryna

Cennik usług przeciwpożarowych i BHP

Poniższy cennik ma charakter poglądowy, ponieważ całkowity koszt usługi jest uzgadniany przed realizacją zleconej pracy.

Cennik usług ppoż. i BHP – co wpływa na cenę?

  • rodzaj i ilość urządzeń przeciwpożarowych podlegających przeglądom i konserwacji

  • czas niezbędny do realizacji zlecenia

  • stopień skomplikowania i liczba występujących zagrożeń

Przy organizacji szkoleń znaczenie ma liczba osób uczestniczących w prowadzonym spotkaniu/zajęciach. Czynnikiem wpływającym na cenę usług przeciwpożarowych jest również określenie stałej współpracy.

Podczas ustalania ceny, czasami niezbędna jest wizja lokalna w obiekcie i wstępna weryfikacja posiadanych przez zleceniodawcę dokumentów. Podczas rozmowy będziemy mogli ustalić dokładną cenę wykonania usługi przeciwpożarowej.

Usługi

Cena PLN (brutto)

od 5 zł/szt.

od 35 zł/szt.

od 50 zł/szt.

od 1200 zł/szt.

od 500 zł/szt

od 300 zł/szt

od 500 zł/szt.

od 40 zł/osobę

od 50 zł/szt

od 3000 zł/szt

Ocena zagrożenia wybuchem i Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

od 5000 zł/szt.

Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego

od 400 zł

Sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu

od 70 zł/szt

Stały nadzór nad obiektem/firmą

Do uzgodnienia

Oznakowanie budynku – ewakuacyjne i ppoż.

od 300 zł

Przeprowadzanie próbnych ewakuacji

od 300 zł

Audyt przeciwpożarowy, przygotowanie obiektu do odbioru/kontroli

Do uzgodnienia

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa ppoż.

Do uzgodnienia

Impregnacja ogniochronna

Do uzgodnienia

od 200 zł

Kontakt

Chcesz skorzystać z naszych usług lub masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!

Email: dorynppoz@gmail.com

Numer telefonu: +48 502-607-653

Godziny pracy: 8:00 - 20:00

Zdjęcie w tle kontaktu